Prodej hasicích přístrojů

Hasicí přístroje jsou jedním z prostředků požární ochrany. Jedná se o technická zařízení, specializovaná k okamžitému zdolávání menších požárů. Hasicí přístroje se liší podle obsažené hasící látky, která předurčuje jejich použití a také hasící schopnosti.

Nabízíme následující druhy hasicích přístrojů.

Práškové hasicí přístroje

Hasicí látkou je elektricky nevodivý jemný prášek.

Vodní hasicí přístroje

Hasicí látkou je voda obsahující nemrznoucí přísady.

Sněhové hasicí přístroje

Hasicí látkou je oxid uhličitý, CO2 o teplotě mínus 30 °C