Ostatní služby

Seznam všech našich služeb

 • Kontroly, opravy a údržbu hasicích přístrojů
 • Kontroly a opravy zařízení pro zásobování požární vodou
 • Prodej hasicích přístrojů, požárních hydrantů a hadic, armatur a dalších věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení
 • Zpracování kompletní dokumentace v oblasti požární ochrany
 • Dodavatelský výkon odborně způsobilé osoby PO, včetně dalších služeb
 • Poradenství, konzultace a školení v oblasti PO
 • Zajištění preventivních kontrol objektů, včetně návrhů na odstranění nedostatků
 • Prodej a instalace bezpečnostního značení a značek
 • Vypracování požárně bezpečnostních řešení k projektové dokumentaci staveb a rekonstrukcí objektů
 • Kontroly požárních uzávěrů  (dveří) a opravy jejich těsnosti
 • Provádění protipožárního zabezpečení prostupů kabelových tras, plastového potrubí, kovového potrubí, stavebních spár a protipožárních nástřiků (nátěrů kabelů) včetně  provádění předepsaných  kontrolních prací dle vyhl.  MV ČR č. 246/2001 Sb.,

 

 

Kontaktujte nás

 


Co všechno můžeme nabídnout

Dbáme na vysokou kvalitu služeb a udržení nízkých cen. Mnoho realizovaných projektů máme ve zlínském i olomouckém kraji. Naším hlavním cílem je spokojený zákazník.