Správné umístění hasicího přístroje

  • Hasicí přístroj musí být umístěn na viditelném a volně přístupném místě
  • Umístění skrytého hasicího přístroje musí být označeno příslušným požárním značením
  • Na stěnu se hasicí přístroje umisťují rukojetí do výšky maximálně 150 cm od země. Na zemi stojící hasicí přístroje musí být zajištěny proti pádu.
  • Správné použití hasicího přístroje je graficky znázorněno a textem doplněno na každém přístroji.
  • Hasební zásah provádíme, pokud je to možné, vždy po směru větru. Hořící plochu hasíme od jejího kraje ke středu.
  • Po každém použití hasicího přístroje zajistěte doplnění hasicí látky pro jeho další použití.