Co dělat při požáru

Pořár je nekontrolovaný oheň, při kterém dochází k materiálním škodám, ke škodám na životním prostředí, v nejhorším případě k lidským ztrátám. Obvykle vzniká lidskou chybou, technickou závadou, přírodní katastrofou, nebo žhářstvím.

Vlastnosti požáru jsou charakterizovány několika fázemi jeho šíření v prostoru v případě, že není hašen.

1.fáze

Je určena dobou od vzniku požáru k rozhoření prvních hořlavých předmětů v okolí. Reálně jde přibližně o 10 minut. Tato fáze je charakterizovaná nízkými teplotami a označuje se jako rozhořívání.

2.fáze

Podstaný je zde prudký nárůst teploty a plochy požáru

3.fáze

Požár je stabilizovaný, požárem jsou zachváceny všechny hořlavé látky v okolí a hoření probíhá velmi intenzivně.

4.fáze

Dochází k postupnému nedostatku hořlavých materiálů a volnému snižování intenzity hoření.

Kdy provést hasební zásah

Provedení hasebního zásahu je nejdůležitější v první fázi a na začátku druhé, kdy ještě nenastalo plné rozvinutí požáru.

Co dělat při požáru

  • Důležité je zachovat klid.
  • Volejte tísňovou linku 150 nebo 112 a ohlaste požár.
  • Varujte ostatní lidi v okolí požáru.
  • Pokud je to možné, snažte se prozkoumat okolí, zda se v místě požáru nevyskytují poraněné osoby, nebo osoby bez vědomí. Pokud je to ve Vašich silách, dostaňte je do bezpečí. Pokud to nezvládnete, zapamatujte si jejich počet a polohu, případně ji označte. Tyto informace, které později nahlásíte hasičům, jsou velmi cenné a mohou zachránit lidské životy.
  • Pokuste se menší požár uhasit, popřípadě zamezte vzplanutí jiných předmětů. Zamezit šíření požáru můžete například zavřením přívodu plynu, vypnutím elektřiny, zavřením dveří, odnesením hořlavých látek atd.
  • V místnostech s požárem neotvírejte okna, přísun čerstvého vzduchu by požár jen podpořil.
  • Opusťte budovu dle evakuačního plánu. V případě prostupu již hořících prostor si chraňte tělo namočením oděvu. Můžete se také přikrýt namočenou dekou a dýchací cesty si kryjte namočeným ručníkem.
  • Po opuštění budovy se řiďte pokyny hasičů a záchranářů.